در سال 2021 بازار تبادل ارز خارجی – فارکس چگونه خواهد بود ؟