بروکر فارکسر

بروکر فارکسر یک بروکر بین المللی میباشد

این بروکر خدمات متعدد و متنوعی را برای ایرانیان ارایه میکند

اما بخاطر مسائل پشت پرده و شکایتهای موجود ما افتتاح حساب در این بروکر را پیشنهاد نمیکنیم .

 

 

بروکر آلپاری محبوبترین بروکر در ایرانیان

افتتاح حساب در بروکر برتر اروپا در سال 2020 اینبار در ایران
افتتاح حساب در بروکر برتر اروپا در سال 2020 اینبار در ایران