کارگزارهای بورس بین المللی

کارگزارهای بورس بین المللی

بروکر آلپاری فارکس

بروکر هاتفارکس

بروکر اف بی اس

بروکر ایکس ام

بروکر فیبوگروپ

افتتاح حساب در بروکر برتر اروپا در سال 2020 اینبار در ایران
افتتاح حساب در بروکر برتر اروپا در سال 2020 اینبار در ایران

بروکر فارکس اکسنس (EXNESS)

معرفی بروکر اکسنس بهترین بروکر فارکسی که با ایران همکاری میکند
این بروکر دارای واریز و برداشت ریالی بوده و با سرعت بالایی واریز و برداشت شما انجام میشود
از خصوصیات بروکر اکسنس میتوان به پشتیبانی به اکثر زبانهای دنیا منجمله فارسی اشاره کرد
کاری که تعداد کمی از بروکرهای فارکس اقدام به انجام آن کرده اند.