کارگزارهای بورس بین المللی

کارگزارهای های بورس بین الملل و فرابورس

بروکر فارکس اکسنس (EXNESS)

معرفی بروکر اکسنس بهترین بروکر فارکسی که با ایران همکاری میکند
این بروکر دارای واریز و برداشت ریالی بوده و با سرعت بالایی واریز و برداشت شما انجام میشود
از خصوصیات بروکر اکسنس میتوان به پشتیبانی به اکثر زبانهای دنیا منجمله فارسی اشاره کرد
کاری که تعداد کمی از بروکرهای فارکس اقدام به انجام آن کرده اند.