ترید با چارت خالی

در این دوره خواهیم آموخت با چارت خالی و بدون هیچ اندیکاتوری اقدام به تحلیل و معامله داشته باشیم .

افتتاح حساب در بروکر برتر اروپا در سال 2020 اینبار در ایران
افتتاح حساب در بروکر برتر اروپا در سال 2020 اینبار در ایران