آموزش استراتژی هارمونیک : نسبت های فیبوناچی

لینک کوتاه این مطلب جهت اشتراک دیگران : https://toosfx.com/jwLfy

آموزش استراتژی هارمونیک : نسبت های  فیبوناچی

 

در این پست به صحبت در خصوص نسبت های فیبوناچی میپردازیم

و در ادامه به بسط دادن نسبتهای فیبوناچی در استراتژی هارمونیم خواهیم پرداخت.

 

نسبت فیبوناچی اصلاحی اصلی: ۰٫۶۱۸

این نسبت مستقیماً از سری فیبوناچی استخراج شده است.

اصلاح اصلی ۰٫۶۱۸ یکی از نسبت‌های اصلی در اکثر الگوهای هارمونیک است.

در ادامه، اصلاح‌های اصلی صعودی و نزولی ۰٫۶۱۸ درصدی را بررسی می‌کنیم.

در مثال‌های زیر موج اصلی بازار پاره‌خط A تا B است و اصلاح بازار هم پاره‌خط B به C است.

اصلاح فیبوناچی ۰٫۶۱۸ درصدی موج صعودی: این یکی از شناخته شده ترین نسبت‌های فیبوناچی است.

هر چند که گاه و البته به اشتباه اصلاح دو سوم هم خوانده می‌شود،

اصلاح صعودی ۰٫۶۱۸ درصدی حمایت اصلی است

و معمولاً در اکثر روندهای قیمتی مشاهده می‌شود.

علاوه بر این اصلاح بلندمدت ۰٫۶۱۸ می‌تواند نشانگر حمایت بلندمدت بازار هم باشد.

 

آموزش الگو های هارمونیک: اصلاح 0.618 فیبوناچی برای موج AB
آموزش الگوهای هارمونیک: اصلاح ۰٫۶۱۸ فیبوناچی برای موج AB

اصلاح فیبوناچی ۰٫۶۱۸ درصدی موج نزولی: این اصلاح معمولاً در بازارهای روند دار نزولی به‌دفعات مشاهده می‌شود.

علاوه بر این اصلاح نزولی بلندمدت ۰٫۶۱۸ به عنوان سطح کلیدی و مقاومتی بلندمدت هم شناخته می‌شود.

آموزش الگو های هارمونیک: اصلاح 0.618 فیبوناچی برای موج AB
آموزش الگوهای هارمونیک: اصلاح ۰٫۶۱۸ فیبوناچی برای موج AB

اصلاح فیبوناچی به اندازه نسبت‌های اصلی مشتق شده ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶

اصلاح فیبوناچی ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶ برای موج صعودی: اصلاح‌های صعودی ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶ به‌طور مستقیم از نسبت ۰٫۶۱۸ مشتق شده‌اند.

۰٫۷۸۶ ریشه دوم ۰٫۶۱۸ است. ۰٫۸۸۶ هم ریشه چهارم نسبت ۰٫۶۱۸ است.

 

آموزش الگو های هارمونیک: اصلاح 0.786 و 0.886 فیبوناچی برای موج AB
آموزش الگوهای هارمونیک: اصلاح ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶ فیبوناچی برای موج AB

از میان اصلاح ‌های فیبوناچی ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶، نسبت ۰٫۸۸۶ اهمیت بیشتری دارد.

اصلاح صعودی ۰٫۸۸۶ معمولاً بهترین محل برای معامله خرید از حمایت بازار است.

هر چند که نسبت ۰٫۷۸۶ به‌طور مستقیم از ۰٫۶۱۸ مشتق شده

اما ۰٫۸۸۶ نسبت مهم‌تری در الگوهای هارمونیک (Harmonic) است.

اصلاح فیبوناچی ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶ برای موج نزولی: اصلاح نزولی این دو نسبت در اکثر الگوهای اصلاحی مشاهده می‌شوند.

در اینجا هم نسبت ۰٫۸۸۶ در مقایسه با ۰٫۷۸۶ نقش مهم‌تری در الگوهای هارمونیک ایفا می‌کند.

 

آموزش الگو های هارمونیک: اصلاح 0.786 و 0.886 فیبوناچی برای موج AB
آموزش الگوهای هارمونیک: اصلاح ۰٫۷۸۶ و ۰٫۸۸۶ فیبوناچی برای موج AB

هر چند این دو نسبت از لحاظ درصدی به یکدیگر نزدیک هستند،

اما کاربردشان در الگوهای هارمونیک متفاوت است،

به‌گونه‌ای که می‌توانند الگوهای بسیار متفاوتی را نشان دهند.

در واقع تفاوت میان ۷۸٫۶ درصد و ۸۸٫۶ درصد برابر ده درصد است.

به عنوان مثال، اصلاح ۸۸٫۶ درصدی تفاوت میان الگوی BAT با Gartley است.

 

نسبت‌های اصلاحی درجه دوم فیبوناچی: ۰٫۳۸۲، ۰٫۵۰ و ۰٫۷۰۷

نسبت‌های اصلاحی درجه دوم به‌طور غیر مستقیم از توالی فیبوناچی و نسبت ۰٫۶۱۸ مشتق شده‌اند.

این اعداد بیشتر نقش مکمل را در اکثر الگوهای هارمونیک (Harmonic) ایفا می‌کنند.

به همین دلیل معامله‌گران هیچ‌گاه از این اعدا به‌طور مستقیم وارد معامله نمی‌شوند.

با این حال این نسبت‌ها در تعیین ساختارهای قیمتی مشابه کاربرد دارند.

برای مثال، ۰٫۳۸۲ و ۰٫۵۰ به عنوان نقطه B در الگوهای Bat و Crab کاربرد دارند.

هر چند که ۰٫۷۰۷ کمتر در ساختارهای هارمونیک استفاده می‌شود،

اما همچنان در محاسبات نسبت‌های مکمل فیبوناچی کاربرد دارد.

این نسبت معمولاً در ساختارهای قیمتی پنج نقطه‌ای اصلاح میانی محسوب می‌شود.

همچنین نسبت ۰٫۵۰ بیشتر از اصلاح ۰٫۳۸۲ در بازار مشاهده می‌شود

این اعداد در تائید ساختارهای قیمتی هارمونیک بسیار اهمیت دارند.

 

آموزش الگو های هارمونیک: اصلاح 0.382 و 0.50 و 0.707 فیبوناچی برای موج AB
آموزش الگوهای هارمونیک: اصلاح ۰٫۳۸۲ و ۰٫۵۰ و ۰٫۷۰۷ فیبوناچی برای موج AB

نسبت‌های اصلاحی ۰٫۳۸۲، ۰٫۵۰ و ۰٫۷۰۷ موج نزولی: این نسبت‌های اصلاحی درجه دو در تعیین الگوهای قیمتی خاص کاربرد بسیار زیادی دارند.

علاوه بر این اصلاح ۰٫۳۸۲ در تعیین حد سود الگوهای بازگشتی بسیار اهمیت دارد.

 

آموزش الگو های هارمونیک: اصلاح 0.382 و 0.50 و 0.707 فیبوناچی برای موج AB
آموزش الگوهای هارمونیک: اصلاح ۰٫۳۸۲ و ۰٫۵۰ و ۰٫۷۰۷ فیبوناچی برای موج AB

نسبت های فیبوناچی

 

نسبت اصلی فیبوناچی  ۱٫۶۱۸

این نسبت مستقیماً از سری فیبوناچی مشتق شده است.

بسط ۱٫۶۱۸ در بسیاری از الگوها نقش حیاتی دارد.

تنها از دید فیبوناچی بسط ۱٫۶۱۸ نشانگر حرکت بیش از حد حرکات قیمتی است.

به عنوان یک قانون کلی این نسبت مهم‌ترین ناحیه را در محتمل‌ترین محدوده بازگشتی نشان می‌دهد.

جالب است که بدانید بسط ۱٫۶۱۸ فیبوناچی در ورود به معامله کاربرد بیشتری از معکوس آن یعنی ۰٫۶۱۸ دارد.

در واقع ۰٫۶۱۸ بیشتر یک نسبت مکمل است

که ساختار قیمتی خاصی را در قالب الگوهای هارمونیک (Harmonic Pattern) تعریف می‌کند.

در اینجا باید توجه داشت که بسط فیبوناچی اصلاحی با فیبوناچی اکسپنژن (Expansion) تفاوت داد.

در اینجا ما بسط اصلاح یک موج را محاسبه می‌کنیم.

اما در فیبوناچی اکسپنژن اندازه یک موج و یک اصلاح برای برآورد فیبوناچی به کار می‌رود.

برای تعیین بسط یک موج، کافی است فیبوناچی اصلاحی را برای موج رسم کنید

سطوح بالای ۱۰۰ درصد در موج نزولی و زیر ۱۰۰ درصد در موج صعودی

بسط های اصلاحی مورد نیاز برای الگوی های هارمونیک (Harmonic Pattern) خواهند بود.

بسط فیبوناچی  ۱٫۶۱۸ برای موج صعودی XA: بسط ۱٫۶۱۸ صعودی نشان‌گر وضعیت اشباع فروش بازار است.

این بسط در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت برای معاملات بین روزی به خوبی جواب می‌دهد.

 

آموزش الگوی های هارمونیک: بسط اصلاح 1.618 فیبوناچی
آموزش الگوهای هارمونیک، بسط فیبوناچی اصلاحی: بسط اصلاح ۱٫۶۱۸ فیبوناچی

 

بسط فیبوناچی ۱٫۶۱۸ برای موج نزولی AB: از دید فیبوناچی بسط ۱٫۶۱۸ نشانگر وضعیت اشباع خرید است

و اگر سایر محاسبات هارمونیک هم وجود داشته باشند، نشانگر سطح مقاومت خواهد بود.

 

آموزش الگوی های هارمونیک: بسط اصلاح 1.618 فیبوناچی
آموزش الگوهای هارمونیک، بسط فیبوناچی اصلاحی: بسط اصلاح ۱٫۶۱۸ فیبوناچی

باز هم باید تاکید کرد که این بسط اصلاحی یکی از مهم‌ترین ارقام در تعیین محتمل‌ترین محدوده بازگشتی بازار است.

 

بسط های اصلاحی اصلی فیبوناچی مشتق شده: ۱٫۱۳، ۱٫۲۷

بسط ۱٫۲۷ به‌طور غیر مستقیم از سری فیبوناچی گرفته شده است.

برای به دست آوردن این بسط اصلاحی کافی است که ریشه دوم ۱٫۶۱۸ را محاسبه کنید.

 

آموزش الگوی های هارمونیک: بسط اصلاح 1.13 و 1.27 فیبوناچی
آموزش الگوهای هارمونیک، بسط فیبوناچی اصلاحی: بسط اصلاح ۱٫۱۳ و ۱٫۲۷ فیبوناچی

بسط های اصلاحی ۱٫۱۳ و ۱٫۲۷ به اندازه بسط ۱٫۶۱۸ مهم نیستند.

بسط های فیبوناچی  ۱٫۱۳ و ۱٫۲۷ درصدی  برای موج نزولی XA: زمانی که ۱٫۲۷ را با سایر محاسبات فیبوناچی ترکیب می‌کنیم

محدوده‌های حمایت و مقاومت دقیق هارمونیک (Harmonic) به دست می‌آید.

 

آموزش الگوی های هارمونیک: بسط اصلاح 1.13 و 1.27 فیبوناچی
آموزش الگوهای هارمونیک، بسط فیبوناچی اصلاحی: بسط اصلاح ۱٫۱۳ و ۱٫۲۷ فیبوناچی

بسط های فیبوناچی  اصلاحی درجه دو  ۱٫۴۱۴، ۲٫۰ و ۲٫۲۴ برای موج صعودی AB:

بسط های صعودی درجه دوم در محاسبات BC الگوها

و در برخی موارد جهت تکمیل محاسبات در محتمل‌ترین محدوده‌های بازگشتی کاربرد دارند.

 

آموزش الگوی های هارمونیک: بسط اصلاح 1.414 و 2.0 و 2.24 فیبوناچی
آموزش الگوهای هارمونیک، بسط فیبوناچی اصلاحی: بسط اصلاح ۱٫۴۱۴ و ۲٫۰ و ۲٫۲۴ فیبوناچی

هر چند ۱٫۴۱ در الگوهای هارمونیک کاربرد کمتری دارد

اما به اندازه ۲٫۰ و ۲٫۲۴ در تکمیل اعداد هارمونیک و نقاط تکمیلی الگوها اهمیت دارد.

بسط های اصلاحی درجه دو فیبوناچی  ۱٫۴۱۴، ۲٫۰ و ۲٫۲۴ برای موج نزولی AB:

دقیقاً مشابه برآوردهای صعودی درجه دو هستند.

یعنی برای محاسبه نقاط تکمیل الگوهای قیمتی در محدوده‌های بازگشتی کاربرد دارند.

 

آموزش الگوی های هارمونیک: بسط اصلاح 1.414 و 2.0 و 2.24 فیبوناچی
آموزش الگوهای هارمونیک، بسط فیبوناچی اصلاحی: بسط اصلاح ۱٫۴۱۴ و ۲٫۰ و ۲٫۲۴ فیبوناچی

نسبت های فیبوناچی

 

بسط های اصلاحی درجه دو (اشباع فروش) در فیبوناچی: ۲٫۶۱۸، ۳٫۱۴ و ۳٫۶۱۸

بسط های قیمتی اشباع یا بسیار بسط یافته، محاسبات فیبوناچی منحصربه‌فردی هستند.

این بسط های اصلاحی معمولاً برای یافتن الگوهای Crab، Crab عمیق و همچنین برآورد BC کاربرد دارند.

 

آموزش الگوی های هارمونیک: بسط اصلاح 2.618 و 3.14 و 3.618 فیبوناچی
آموزش الگوهای هارمونیک، بسط فیبوناچی اصلاحی: بسط اصلاح ۲٫۶۱۸ و ۳٫۱۴ و ۳٫۶۱۸ فیبوناچی

هر چند بسط ۲٫۶۱۸ مستقیماً از سری فیبوناچی مشتق شده

اما بسط های اصلاحی ۳٫۱۴ و ۳٫۶۱۸ از سایر نسبت‌های هارمونیک استخراج شده‌اند.

عدد پی یا ۳٫۱۴ یکی از بسط های اصلاحی قوی در محاسبات هارمونیک است.

بسط ۳٫۶۱۸ هم یکی از اعداد مکمل در اکثر الگوهای ساختاری است.

در واقع، ۳٫۱۴ و ۳٫۶۱۸ در برآورد BC الگوهای Crab و Crab عمیق کاربرد بسیاری دارند.

 

بسط های اصلاحی درجه دو (اشباع خرید) در فیبوناچی: ۲٫۶۱۸، ۳٫۱۴ و ۳٫۶۱۸

این بسط های اصلاحی در حرکات قیمتی شدید و بسیار بسط یافته دیده می‌شوند.

آموزش الگوی های هارمونیک: بسط اصلاح 2.618 و 3.14 و 3.618 فیبوناچی
آموزش الگوهای هارمونیک، بسط فیبوناچی اصلاحی: بسط اصلاح ۲٫۶۱۸ و ۳٫۱۴ و ۳٫۶۱۸ فیبوناچی

 

 

تا اینجا به بررسی هارمونیک و فیبوناچی پرداختیم

در پستهای آینده در خصوص تشخیص الگوها و معرفی الگوهای فیبوناچی صحبت خواهیم کرد .

 

 

کانال تلگرام توس اف ایکس

کانال تلگرام توس اف ایکس

 

 

 

AMarkets

 

 

امتیاز نظر یادت نشه

امتیاز نظر یادت نشه

 

 

دانلود بهترین اکسپرت فارکس رایگان

دانلود بهترین اندیکاتور های فارکس رایگان

 

 

۰/۵ (۰ نظر)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *